Saturday, 13 April 2024 | 10:22 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:22 am
spot_img

กคช. เข้าร่วมโครงการ “Sensor for All ปีที่ 3” สนับสนุนวิศวะ จุฬาฯ กระจายเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวและประกาศความร่วมมือภายใต้โครงการ “Sensor for All ปีที่ 3” โดยมี ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล หัวหน้าโครงการและรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการของคนในทุกช่วงวัย โดยการเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. มีภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลภาวะฝุ่น PM2.5 ที่ประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหานี้ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี การเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยผู้อยู่อาศัยในชุมชน จึงเข้าร่วมโครงการตรวจวัด “Sensor for All ปีที่ 2” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และเข้าร่วมโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถวัดค่าได้ทั้งฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และสามารถแสดงผลผ่านทั้งหน้าจอเซนเซอร์และผ่านทางเว็บไซต์ www.sensorforall.eng.chula.ac.th เพื่อบอกระดับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ติดตั้งเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศไปแล้วจำนวน 12 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งบริเวณสำนักงานเคหะชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 พื้นที่ ได้แก่ ร่มเกล้า,
หนองจอก, รามคำแหง, นวมินทร์, ออเงิน, บ่อนไก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม และสมุทรปราการ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,979

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com