spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 4:33 pm
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 4:33 pm
spot_img

กคช. มอบโอนสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับมอบโอน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการเพื่อใช้ประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงและดูแลรักษา จำนวน 5 รายการ ณ โครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 1 และระยะ 2 เมื่อเร็วๆ นี้

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสากิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนา และจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย โดยการปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 1 และระยะ 2 รวมจำนวน 3,599 หน่วย เป็นโครงการที่ การเคหะแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยพัฒนาโครงการพร้อมระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ได้แก่ ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติ ได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางบางส่วนให้กับสำนักงานเขตหนองจอก ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เข้ามาดูแล จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย สนามกีฬา โซน 2 ลานกีฬา โซน 5 (สนามฟุตซอล) สวนสาธารณะ โซน 5 ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย โซน 6 สนามเด็กเล่น โซน 6 เพื่อให้ทางสำนักงานเขตเข้ามาพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,907

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com