Saturday, 8 May 2021 | 10:20 pm
Saturday, 8 May 2021 | 10:20 pm

J&C สร้างมิติใหม่ในโลกเครือข่าย พัฒนา AI เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้

บอสใหญ่ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) เปิดแผนธุรกิจสุดล้ำเพื่อสร้างมิติใหม่ในโลกธุรกิจเครือข่ายด้วยการพัฒนาสร้าง AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมองค์ความรู้ รวมประสบการณ์และรวมรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จมารวมอยู่ในระบบให้สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เป็นการแชร์ริ่งทั้งในด้านข้อมูล (Information Sharing) ด้านความรู้ (Knowledge Sharing) และด้านทักษะ (Skill Sharing) ซึ่งจะทำให้คนในองค์กร J&C เก่งขึ้นในที่สุด

โดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร J&C เปิดเผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและเพื่อให้เป็นเสมือนศูนย์รวมองค์ความรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะการนำเอารูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จของผู้นำนักธุรกิจ J&C ในแต่ละท่าน การมารวมกันมาคัดกรองพร้อมเชื่อมโยงกันและกันให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนคนในองค์กรให้สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันการพัฒนา AI สำหรับ J&C นอกจากจะมีความชาญฉลาดในการคิด การวางแผน การวิเคราะห์โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วยังช่วยคัดกรองหาความต้องการในกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็สามารถใช้ AI พิจารณาแต่ละบุคคลว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้พร้อมเดินตามระบบอย่างมืออาชีพ “…เปรียบได้กับการที่ผมมีองค์ความรู้ก็สามารถโคนนิ่งความรู้ที่มีผนวกเข้ากับประสบการณ์จากคนสำเร็จรวมถึงมาตรฐานวิชาอาชีพนำมารวมกันเพื่อสอนผ่านเทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านระบบ ทำให้คนสำเร็จยกระดับทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญได้ในที่สุด…”

ดร.สมชาย กล่าวพร้อมเน้นย้ำถึงการสร้าง AI ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ รวมประสบการณ์และรวมรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดการแชร์ริ่งข้อมูล, แชร์ริ่งองค์ความรู้ และแชร์ริ่งทักษะความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกันได้ นอกจากนี้ New Sharing สำหรับ J&C ในก้าวต่อไปจะไม่ใช่แค่การแชร์ริ่งจากคนสู่คนเท่านั้นแต่จะหมายรวมถึงจากหุ่นยนต์สู่คน เป็น AI ที่นำมาใช้แชร์องค์ความรู้เป็นการอัพเลเวลโดยการพัฒนาทักษะ (Skill) 3 อย่าง ประกอบด้วย Reskill การทำทักษะที่ไม่ชำนาญให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น, Upskill การยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และ New Skill การเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่าง AI ก็เป็นทักษะใหม่เช่นกัน

“ในอนาคตอันใกล้เราจะสร้างมิติใหม่ทางธุรกิจในโลกธุรกิจเครือข่ายโดยสร้าง AI ที่นำองค์ความรู้ทุกอย่างมารวมอยู่ในระบบพร้อมมีระบบคัดกรองและอยู่ใน M commerce เสมือนเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้รีครูทที่มีทักษะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะตอบคำถามผู้มุ่งหวังว่าไม่รู้เรื่องใดและดูความถนัด ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้รู้คำตอบว่าผู้มุ่งหวังแต่ละคนต้องการสิ่งใดจะเป็นกลุ่มใด สามารถช่วยคัดกรองแบ่งกลุ่มคนในเครือข่ายออกเป็น 5 กลุ่มว่าควรเป็นผู้บริโภค, เป็นนักขาย, เป็นนักสร้างองค์กร,เป็นผู้ ฝึกอบรม ,หรือควรเป็นผู้นำ ซึ่งถือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ตรงตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีไว้ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย”

และที่สำคัญจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังสอดรับกับการยึดมั่นแนวทาง “5 Philosophy’s J&C” อันประกอบด้วย 1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน (Contribute)” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ,องค์ความรู้ ,ระบบหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้และพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยง่าย 2. แนวทางที่จะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดี (Experience) ที่ได้จากการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากอัพไลน์ดาวน์ไลน์หรือแม้แต่การเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆจากบริษัทฯโดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร JC Matrix ทำให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถและทักษะให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในที่สุดได้ 3.แนวทางการได้รับได้เข้าใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) 4.แนวทางการได้รับความรู้สึกที่ดีที่เป็นความสุข (Happiness)และ 5.แนวทางอันนำไปสู่ ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) ในทางธุรกิจของ J&C ได้อย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,734

©2020 www.worldbusiness-th.com