spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 6:35 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 6:35 am
spot_img

โรงพยาบาลนครธน ร่วมมือ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้

โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาเพื่อดูแลทุกชีวิตในครอบครัว ผนึกกำลัง บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิด “ศูนย์กระดูกสันหลัง” หนึ่งเดียวในย่านพระรามที่ 2 ให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง พร้อมเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope แผลเล็กไม่ถึงเซ็นต์ ในราคาเข้าถึงได้

        รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน เปิดเผยว่า กว่า 2 ทศวรรษของโรงพยาบาลนครธน ได้มีการพัฒนาเพื่อคุณภาพการรักษาและการบริการมาตลอด โดยเดิมจากการเริ่มต้นเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษารองรับการขยายตัวของชุมชนได้ ซึ่งในปัจจุบันประชากรในกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวสู่ชานเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านถนนพระรามที่ 2 จากหลายปีที่ผ่านมา เราแสดงให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงศักยภาพของนครธนที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว ด้วยองค์ประกอบของโรงพยาบาลที่กำลังก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล และนโยบายบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Healthcare

“โรงพยาบาลนครธนร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์กระดูกสันหลังในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญและเป็นหนึ่งเดียวในย่านพระรามที่ 2 โดยความร่วมมือดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับบริการโดยเฉพาะย่านพระรามที่ 2 ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทย์สหสาขาและเทคโนโลยีขั้นสูง ตามแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วยภายใต้ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ แต่เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลนครธนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางเข้าเขตใจกลางเมือง” รศ.ญาณเดช กล่าว

        นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวิสัยทัศน์ในการให้การบริบาลทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมระดับโลก ทางโรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ การวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ สำหรับ ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ นั้น คือการให้บริบาลทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากรที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลนครธน ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ร่วมมือจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น  โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการคนไข้ จนถึง เงินทุน และผลประกอบการ ในส่วนของบุคลากร ทางบำรุงราษฎร์ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทาง มาให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนครธน ความร่วมมือดังกล่าวนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการให้บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครธน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลนครธน และจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลนครธนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”

        ทางด้าน นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

      

โดยทีมแพทย์ของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคกระดูกสันหลังมามากกว่า 10 ปี ซึ่งเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของภูมิภาคเอเซีย และจัดอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังร่วมกับแพทย์จากต่างประเทศมาต่อเนื่องทุกปี โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำงานร่วมกับแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษากระดูกสันหลังโดยเฉพาะ รวมถึงทีมพยาบาลและทีมนักเทคนิคก็ได้รับการอบรมแบบเฉพาะทางอีกด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน”

        นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท พร้อมตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสาเหตุของโรคอย่างแท้จริง และพิจารณาแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่ดีที่สุด โดยทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย ซึ่งหมายความว่า กระบวนการรักษาของศูนย์กระดูกสันหลังของเรา คนไข้ที่เข้ามารับการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์ จะได้รับการวินิจฉัยร่วมกันในที่ประชุมทีมแพทย์ของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป ซึ่งมีทั้งแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้าน Pain Interventionist ด้วย หากต้องเข้ารับการผ่าตัด แพทย์ผู้ผ่าตัดจะเป็น Senior Surgeon ผู้เชี่ยวชาญเข้าผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์เจ้าของไข้ เป็น Double Safety ซึ่ง Senior Surgeon จะร่วมการตรวจวินิจฉัยเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนผ่าตัดด้วย แต่ที่ทีมแพทย์ให้ความสำคัญสูง คือ เรื่องข้อบ่งชี้การผ่าตัด เพราะว่าถ้าการผ่าตัดข้อบ่งชี้ไม่เหมาะสม จะทำให้การผ่าตัดไม่ได้ผลที่ดี และจะแจ้งแนวทางและทางเลือกในการรักษาให้คนไข้เข้าใจเสียก่อน”

การผนึกกำลังความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลนครธน และบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น ด้วยการร่วมมือกันทั้งองค์ประกอบด้านประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ วิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการบริการด้วยบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุด ภายใต้สถานที่บริการและราคาที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงได้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,659

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com