Sunday, 14 July 2024 | 9:48 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 9:48 pm
spot_img

สรพ. ร่วมกับ HACC ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมเปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “Growth Mindset for Better Healthcare Systemระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” และ “The Quality Futurist: 3P-Safety for Better Healthcare System” ในการประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19 : “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “แนวคิดในการจัดประชุมครั้งนี้ สอดคล้องกับการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล แนวคิดในประเด็นดังกล่าว ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19 ภายใต้หลักแนวคิดข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบแนวคิด ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สร้างสรรค์จากจินตนาการหลากหลายเป็นความรู้แห่งคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคุณภาพบริการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงาน”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างสรรค์งานให้เกิดคุณค่า โดยจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์หัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมกว่า 859 ท่าน และมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในรูปแบบจัดแสดงนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 158 เรื่อง และในรูปแบบ oral presentation จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการจุดประกาย และเติมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,638

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com