Sunday, 14 July 2024 | 8:53 pm
spot_img
Sunday, 14 July 2024 | 8:53 pm
spot_img

สกสว. เตรียมเปิดเวทีแจงงบหนุนงานวิจัยปี 2569 มุ่งยกระดับศักยภาพประเทศ 2 ส.ค. 2567 นี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เตรียมจัดการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมจัดงานเสวนาผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ปาฐกถานำเรื่อง “นโยบายและเป้าหมายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) “การขับเคลื่อนระบบ ววน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “แนะนำระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “Fact Sheet ความก้าวหน้าระบบ ววน.” การเสวนา “เจาะลึกมีอะไรใหม่ในการบริหาร ววน.” “การเปิดรับคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” “หลักเกณฑ์และการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน” “การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณด้าน ววน.” เป็นต้น 

การประชุมจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

LINK TEASER กิจกรรม 

:https://www.youtube.com/watch?v=ev1xBkkhPR8

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsri.or.th หรือ Facebook Page: สกสว.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,030,625

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com