Wednesday, 24 April 2024 | 3:37 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 3:37 pm
spot_img

ธ.ออมสิน จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ บ่มเพาะธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ TBS-GSB S² Space @ Thammasat Rangsit ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาสำหรับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต โดยพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Business Ecosystem ยกระดับการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,129

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com