Sunday, 9 May 2021 | 12:15 am
Sunday, 9 May 2021 | 12:15 am

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” โชว์ความสำเร็จ ผ่านมาตรฐาน HIMSS Stage 6 เตรียมเข้าทดสอบ Stage 7 มุ่งยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ  ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)  เปิดเผยถึงความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด                   จ.สมุทรปราการ จนสามารถผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรที่คิดมาตรฐานรับรองระบบการทำงานที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมีสุขภาพที่ดี ด้วยการใช้ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้

การได้รับมาตรฐานนี้ ส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าของไทย ทั้งเรื่องเวชระเบียน คุณภาพการรักษา และเวลาที่เร็วขึ้น  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

“เมื่อปลายปีที่แล้ว (2019) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขนาด 200 เตียง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เราก็ได้เน้นพัฒนาระบบไอทีอย่างจริงจัง จนมาถึงวันนี้ในปี 2020 เราได้รับการรับรองมาตรฐานถึงระดับ 6 ถือว่าเราประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่เร็วมาก โดยหลังจากนี้เราได้วางแผนเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานถึงระดับที่ 7 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของมาตรฐาน EMRAM” ดร.สาธิต กล่าว

ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytic Stage 7) นับเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ และยังถือเป็นโรงพยาบาลที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกัน ยกระดับให้การให้บริการและการรักษาพยาบาลในเครือฯมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่ว่าจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใดในเครือพริ้นซ์ มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของไทย

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า นอกจากมาตรฐาน HIMSS Stage 6 แล้ว เมื่อต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global Healthcare Accreditation (GHA) องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาวต่างชาติที่มารักษาพยาบาลในไทย หรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็นสถานพยาบาลแห่งที่ 3 ในประเทศไทย และแห่งที่ 4 ในโลก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ ถือเป็นความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ทั้งยังเป็นการตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้คุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับมาจากทั้งพนักงาน บุคลากรการแพทย์ เพื่อผู้เข้ารับบริการทุกคนได้รับบริการที่ดีที่สุด โดย รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ป่วยนอกและศูนย์การรักษาเฉพาะทางต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพที่ทันสมัย และ ศูนย์เฉพาะทางที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยร่วมกันจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care, ศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก Joint Surgery Center เรียกได้ว่ามีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยย่านบางนา จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ให้สามารถข้าถึงการรักษาในราคาที่จับต้องได้ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการมาตรฐานโรงพยาบาลแนวหน้าของไทย

ปัจจุบัน  บริษัทฯมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาล ศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน  และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,781

©2020 www.worldbusiness-th.com