spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:29 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:29 am
spot_img

ธพว.- สสว. เตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นตัวแทนช่วยดำเนินการเข้าถึงสินเชื่อ SMEs One

ธพว.-สสว. แจ้งเตือนภัยผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบเป็นตัวแทนพาเข้าถึงสินเชื่อ SMEs One ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ได้ แลกกับจ่ายค่าดำเนินการ  ยันไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง  ระบุการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข และคุณสมบัติ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เปิดเผยว่า  จากที่ ธพว. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุน SMEs รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ  สินเชื่อ “SMEs One” โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย   ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ระยะเวลากู้นานสูงสุด  7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน โดยเปิดรับคำขอกู้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างสูง  และได้รับการรายงานจากผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ผ่านเฟซบุ๊กของ ธพว. ว่า  ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของ ธพว. และ สสว. ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกพาเข้าถึงสินเชื่อได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

กรณีดังกล่าว ธพว. และ สสว. ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง  ทั้งสองหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นตัวแทนอำนวยความสะดวกเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึง ไม่มีการให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติสินเชื่อแก่บุคคลใด    ดังนั้น ขอเรียนเตือนผู้ประกอบการ กรุณาอย่าไปหลงเชื่อคำแอบอ้างดังกล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ SMEs One เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเปิดโอกาสทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ ภาคผลิต บริการ ค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  โดยบุคคลธรรมดา วงเงินกู้สูงสุด  500,000 บาทต่อราย  ขณะที่ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย โดยจะต้องมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ส่วนกรณีนิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
ขณะที่ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว. สามารถขอขึ้นทะเบียนก่อน ผ่านเว็บไซต์  สสว. (https://members.sme.go.th/newportal/) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย และจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ โดยอายุของผู้ขอกู้รวมกับระยะเวลาสินเชื่อแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นที่มีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่า 50% ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย อีกทั้ง เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (MICRO) และขนาดย่อม (SMALL) ตามนิยามของ สสว. และยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มาก่อน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดรับแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อ SMEs One เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา   มีผู้แจ้งความประสงค์ขอกู้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 500 คนต่อวัน ณ 09.50 น. วันที่ 4 มิ.ย. 2563  มีผู้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้แล้ว จำนวน 1,458 ราย วงเงิน 2,751.49 ล้านบาท โดยจะเปิดรับคำขอกู้ในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน (first come first serve)  ไปจนกว่าจะเต็มวงเงิน  หากผู้ประกอบการท่านใด ประสงค์จะขอสินเชื่อสามารถแจ้งได้ผ่านช่องทาง ได้แก่  LINE Official Account: SME Development Bank , เว็บไซต์ของ  ธพว. (www.smebank.co.th<http://www.smebank.co.th>)  และแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android   หรือติดต่อทุกสาขาของ ธพว. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center สสว. 1301 หรือ Call Center ธพว. 1357

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,636

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com