Wednesday, 24 July 2024 | 8:05 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 8:05 pm
spot_img

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ได้มอบจักรยานจำนวน 100 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำโดย คุณโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งมอบการปกป้องคุ้มครองทั้งในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย สอดคล้องกับพันธกิจ “WE DO” ของบริษัทฯ  ซึ่งการแบ่งปันในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครให้มีการเดินทางไปโรงเรียนที่สะดวกและมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

โดยการบริจาคในครั้งนี้มีนางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับจักรยานดังกล่าว

และเพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมีแผนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาทางด้านสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ รวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนทั่วประเทศ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,463

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com