Saturday, 8 May 2021 | 11:05 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:05 pm

แม่ชีศันสนีย์ผุดโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ แก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ดึงสติสังคม ชี้กฎหมายและอำนาจไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรง สตรี เด็ก และครอบครัวได้ แนะใช้ความกรุณาและปัญญาแก้ปัญหา เชิญชวนผู้ที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands” เนื่องในโอกาส “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”


เสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เปิดชุมชนจิตอาสา “หุบเขาโพธิสัตว์” ชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands” เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” เพื่อหลอมรวม “หัวใจ” ของคนที่มีศรัทธาว่า “การยุติความรุนแรงในโลกต้องยุติความรุนแรงในใจเราไปพร้อมกัน” ด้วยการหลอมรวม “มนุษย์ธรรมดา 500 คน” ที่พร้อมใช้ 2 มือประสานกันเป็น 1,000 มือ ประหนึ่ง “พันมือ” ของพระโพธิสัตว์ เพื่อยุติความรุนแรงในโลกด้วยหลักแห่งความเมตตากรุณาและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสันติสุขในใจให้งอกงาม โดยรวมพลังกันทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งเสรีภาพอันยั่งยืนคือ “พึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็น”


“วิกฤตการณ์ที่โลกกำลังเผชิญให้บทเรียนกับเราว่า อำนาจและการเมืองไม่สามารถ ‘ยุติความรุนแรง’ ได้ แต่การทำงานฉุดช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์ของทุกเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา ด้วยความถ่อมตัวและรับใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความกรุณาและปัญญาถอดถอน ‘ความกลัวและความเห็นแก่ตัว’ อันเป็นต้นเหตุของการโต้ตอบความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนั้น จะนำไปสู่สันติภาพและเสรีภาพอันยั่งยืนร่วมกัน” แม่ชีศันสนีย์กล่าว


40 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน นำโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ใช้จุดแข็งของสตรีที่มีสติและความอ่อนโยนของหัวใจแม่ ยุติความรุนแรงใน “หัวใจ” ของสตรี เด็ก และครอบครัว ที่ถูกกระทำความรุนแรง เพื่อแปรเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์เป็น “มือแห่งการฉุดช่วย” ผู้อื่น ผ่านงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนกระทั่งคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ กระทั่ง พ.ศ. 2563 ที่โลกเกิดวิกฤตการณ์จากโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ การเมือง และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานของสังคม เสถียรธรรมสถานเผชิญความยากลำบาก หากแต่ไม่ยอมจำนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนร้ายกลายดี เกิดเป็น “หุบเขาโพธิสัตว์” ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ แตกหน่อ และต่อยอด ให้เกิดสังคมแห่งการให้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการรวมพลังของสตรีที่มีสติ พิสูจน์ศรัทธาในการยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนด้วยปัญญาและกรุณา บ่มเพาะสติให้สมาชิกในครอบครัวทุกเพศวัยอยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างอย่างมีความสุขร่วมกัน


ผู้ที่สนใจร่วมเป็น 1 ใน 1,000 มือ ของโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ” สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือบริษัท หรือองค์กรของท่าน มาได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119 หรือ inbox ของ www.facebook.com/sdsface

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,753

©2020 www.worldbusiness-th.com