Sunday, 21 April 2024 | 11:47 am
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 11:47 am
spot_img

แม่ชีศันสนีย์ผุดโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ แก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ดึงสติสังคม ชี้กฎหมายและอำนาจไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรง สตรี เด็ก และครอบครัวได้ แนะใช้ความกรุณาและปัญญาแก้ปัญหา เชิญชวนผู้ที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands” เนื่องในโอกาส “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”


เสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เปิดชุมชนจิตอาสา “หุบเขาโพธิสัตว์” ชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands” เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” เพื่อหลอมรวม “หัวใจ” ของคนที่มีศรัทธาว่า “การยุติความรุนแรงในโลกต้องยุติความรุนแรงในใจเราไปพร้อมกัน” ด้วยการหลอมรวม “มนุษย์ธรรมดา 500 คน” ที่พร้อมใช้ 2 มือประสานกันเป็น 1,000 มือ ประหนึ่ง “พันมือ” ของพระโพธิสัตว์ เพื่อยุติความรุนแรงในโลกด้วยหลักแห่งความเมตตากรุณาและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสันติสุขในใจให้งอกงาม โดยรวมพลังกันทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งเสรีภาพอันยั่งยืนคือ “พึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็น”


“วิกฤตการณ์ที่โลกกำลังเผชิญให้บทเรียนกับเราว่า อำนาจและการเมืองไม่สามารถ ‘ยุติความรุนแรง’ ได้ แต่การทำงานฉุดช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์ของทุกเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา ด้วยความถ่อมตัวและรับใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความกรุณาและปัญญาถอดถอน ‘ความกลัวและความเห็นแก่ตัว’ อันเป็นต้นเหตุของการโต้ตอบความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนั้น จะนำไปสู่สันติภาพและเสรีภาพอันยั่งยืนร่วมกัน” แม่ชีศันสนีย์กล่าว


40 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน นำโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ใช้จุดแข็งของสตรีที่มีสติและความอ่อนโยนของหัวใจแม่ ยุติความรุนแรงใน “หัวใจ” ของสตรี เด็ก และครอบครัว ที่ถูกกระทำความรุนแรง เพื่อแปรเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์เป็น “มือแห่งการฉุดช่วย” ผู้อื่น ผ่านงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนกระทั่งคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ กระทั่ง พ.ศ. 2563 ที่โลกเกิดวิกฤตการณ์จากโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ การเมือง และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานของสังคม เสถียรธรรมสถานเผชิญความยากลำบาก หากแต่ไม่ยอมจำนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนร้ายกลายดี เกิดเป็น “หุบเขาโพธิสัตว์” ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ แตกหน่อ และต่อยอด ให้เกิดสังคมแห่งการให้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการรวมพลังของสตรีที่มีสติ พิสูจน์ศรัทธาในการยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนด้วยปัญญาและกรุณา บ่มเพาะสติให้สมาชิกในครอบครัวทุกเพศวัยอยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างอย่างมีความสุขร่วมกัน


ผู้ที่สนใจร่วมเป็น 1 ใน 1,000 มือ ของโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ” สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือบริษัท หรือองค์กรของท่าน มาได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119 หรือ inbox ของ www.facebook.com/sdsface

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,945

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com