Wednesday, 29 May 2024 | 2:17 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:17 am
spot_img

“ซีพีแรม” เปิดแลนด์มาร์คปทุมธานี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จัดงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหม่อมหลวง ภัทรสุดา กิติยากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน นำโดยนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ 45 ไร่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ซีพีแรม ให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจตามแนวทางสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดมาปรับใช้ภายในองค์กร พัฒนาพื้นที่บริษัทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรอบข้างและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และการสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจัดงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกทานตะวันกว่า 10,000 คน สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนที่เข้าร่วมออกร้านค้า รวมถึงชุมชนรอบข้างและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย คาดว่าในปีนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้น จากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนงาน 

“ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” เพื่อให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีดอกทานตะวันที่พร้อมบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดปทุมธานี 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง ครั้งที่ 2”  ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรของชุมชน และยังได้รับกล้าผักฟรี (มีจำนวนจำกัด) ชมศูนย์วิชาการด้านการเกษตรที่ทันสมัย และฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร ฯลฯ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,210

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com