Friday, 23 April 2021 | 2:24 am
Friday, 23 April 2021 | 2:24 am

อธิบดีกรมการปกครอง ขับเคลื่อน “10 นโยบายสำคัญ” ชูโครงการอำเภอสร้างสุข เน้นย้ำทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เปิด 10 นโยบายสำคัญหรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ซึ่งเปรียบเสมือนเรือธงในการปฎิบัติงานของกรมการปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อตอบรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันในรูปแบบ New Normal โดยเริ่มดำเนินการจากหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นั่นก็คือ “อำเภอ” จากทั้งหมด 878 อำเภอทั่วประเทศโดยมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

10 นโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 มีประเด็นสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและบทบาทที่สำคัญของข้าราชการทุกคน
ส่วนที่ 2 การยกระดับงานบริการของที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายจากทุกเพศทุกวัย ผ่านบุคลากรที่ยึดหลักคุณธรรมนำการพัฒนา เสียสละ และมีจิตบริการ รวมถึงจัดดำเนินงานเชิงรุกในการลงชุมชน เพื่อให้บริการครอบคลุมกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่
ส่วนที่ 3 การบริหารราชการในระดับพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อยและเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สร้างเสริมความมั่นคงจากรากฐานไปสู่ระดับประเทศ

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

จากประเด็นสำคัญทั้ง 3 ส่วน ทำให้ได้มาซึ่ง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

  1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
  2. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
  4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม”
  5. สัญชาติและสถานะบุคคล
  6. อำเภอ…วิถีใหม่
  7. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) “หมู่บ้าน อยู่เย็น”
  8. อำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ”
  9. อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด
  10. อำเภอมั่งคั่ง

โดยทั้ง 10 โครงการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จาก 10 โครงการสำคัญได้ถูกนำมาขยายผลจนเกิดเป็น “โครงการอำเภอสร้างสุข” โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อการรับบริการจากที่ว่าการอำเภอภายในท้องถิ่นของตน รวมไปถึงบุคลากรที่ให้บริการภายในอำเภอ โดยเขียนเรื่องราวความประทับใจส่งมาที่ Facebook Fanpage : กรมการปกครอง เพื่อคัดเลือก 3 เรื่องราวต้นแบบมาผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมการปกครอง โดยสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า “โครงการอำเภอสร้างสุข ซึ่งต่อยอดมาจาก 10 นโยบายสำคัญเป็นโครงการเพื่อยกระดับงานบริการของที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ที่เกิดขึ้นจากคำถามที่ต้องการรู้ว่า ประชาชนมองเราอย่างไร? ประชาชนได้รับสิ่งดีๆ สิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมีอะไรบ้าง? คำตอบของคำถามผ่านการสะท้อนมุมมองจากประชาชน จะทำให้พนักงานราชการของกรมการปกครองได้เรียนรู้ ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ซึ่งเรื่องราวอาจเป็นความประทับใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของงานบริการก็ได้ แต่เกี่ยวกับอุปนิสัยและจิตอาสาของผู้ให้บริการในที่ว่าการอำเภอ ที่ให้การบริการแบบเหนือความคาดหมาย เหนือกว่าที่คาดว่าจะได้รับ”

สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,495

©2020 www.worldbusiness-th.com