spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 8:01 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 8:01 pm
spot_img

องค์การเภสัชกรรมส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้แล้ว

องค์การเภสัชกรรม ส่งยาตำราหลวง จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า 11,000 หลอด มูลค่าเกือบ 3 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง แล้ว

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาตำราหลวง ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 10 เม็ด ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) 1 ซอง ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน 10 เม็ด ยาธาตุน้ำแดง 180 มล. 1 ขวด น้ำยาโพวิโดน – ไอโอดีน 15 มล. 1 ขวด พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น สำลี 5 กรัม 1 ห่อ จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด มูลค่า 284,515 บาท โดยมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบยาตำราหลวง จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง 6 จังหวัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้เร่งส่งยาชุดผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโคนาโซล 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์ ซึ่งเป็นยาของกระทรวงสาธารณสุขที่องค์การฯได้บริหารจัดการและสำรองไว้ที่องค์การฯ โดยส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดทางภาคใต้ด้วย รวมถึงองค์การฯ ยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
“การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,217

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com