spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 7:22 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 7:22 pm
spot_img

กคช. พม. เร่งช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) จ.นครศรีธรรมราช

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ในในความรับผิดชอบของ การเคหะแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนในโครงการฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังซึ่งมีระดับน้ำสูงถึง 100 – 120 เซนติเมตร ในเบื้องต้น การเคหะแห่งชาติ ได้จัดตั้งครัว พม. ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับ ชาวชุมชน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ทีประสบภัยและผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่ในโครงการฯ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 660 ราย ให้กับชาวชุมชนโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 1 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีก 412 ราย ให้กับชาวชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้ป่วยติดเตียง เพื่อพูดคุย พร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งนี้ นางพัชรี

อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ได้มอบหมายให้ทีม พม. One Home จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่ประสบปัญหาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาของเด็กๆภายในบริเวณชุมชนทั้งหมด เนื่องจากการศึกษาจะทำให้เด็กสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,119

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com