Tuesday, 16 April 2024 | 2:24 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 2:24 pm
spot_img

อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผนึกบช.น.- สถานพินิจกทม. ลงนามให้ความรู้กม.เด็กแก่คนในชุมชน

ที่ศาลเยาชนและครอบครัวกลาง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น. นายฤทธา สังศิลา ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง โดยมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและเด็กหรือเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนให้กับตัวแทนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 900 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2564 โดยจะจัดให้มีกิจกรรมครั้งแรกในวันที่ 19 ธ.ค.2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่รร.บางมดวิทยา

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า “ตามนโยบายหลักของ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา มีนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ลดช่องว่างกับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงได้มากำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับผิดชอบจัดกิจกรรมป้องกันการกระทำความผิดและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง”

“โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็ก คาดหวังว่าการให้ความรู้แก่แกนนำในชุมชนต่างๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนนั้นๆ รวมถึงช่วยสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งช่วยเหลือ เพื่อเป็นโอกาสเป็นเกาะช่วยคุ้มครองลดการกระทำความผิดที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมต่อไป”

“ข้อดีมีชุมชนช่วยสอดส่องดูแลให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ อันส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าว

ด้านพล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีที่มีการประสานงานร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนช่วยสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วก็จะขยายออกจากชุมชน หมู่บ้าน เป็นตำบล เป็นเมือง ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,521

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com