Sunday, 21 April 2024 | 1:04 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 1:04 pm
spot_img

SME D Bank จัดงาน ‘CG & CSR DAY 2020’ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหาร-พนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมทำงานรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานเปิดงาน “CG & CSR DAY 2020”  เพื่อสร้างกลไกและการขับเคลื่อน SME D Bank ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบ โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักการด้านธรรมาภิบาลให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริง จนเกิดกระบวนการทำงานกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ  สำนักงานใหญ่ SME D Bank  ชั้น 11 ห้องแก้ววิเชียร  อาคาร SME Bank Tower

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,959

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com