Tuesday, 16 April 2024 | 2:04 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 2:04 pm
spot_img

ธอส. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภท Sustainability Disclosure Recognition ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 หรือพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดย ธอส. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative : GRI เป็นปีแรกและได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,516

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com