spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:03 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:03 pm
spot_img

กสิกรไทย จัดกิจกรรม “ขวดวิเศษ” ภายใต้โครงการ “ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้” นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เสกให้เป็นไม้กวาด ช่วยลดขยะจากขวดพลาสติก

 

คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี จัดกิจกรรม “ขวดวิเศษ” ภายใต้โครงการ “ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้” ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ แบ่งปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสา เชิญชวนพนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และ KBTG รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาทำไม้กวาดพลาสติก จำนวน 3,000 อัน เพื่อมอบให้สำนักงานเขต รวมทั้งชุมชน วัด โรงเรียน คาดจะลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกประมาณ 135,000 ขวด   

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านโครงการ “ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้” ทั้งในและนอกเวลางาน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี  2559 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องแนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน หรือ กรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร 

สำหรับปีนี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดทำกิจกรรม “ขวดวิเศษ” ภายใต้โครงการ “ทำทุกวันเป็นวันทำดีทำได้” ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 18 ธันวาคม 2563 เชิญชวนพนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน บริเวณใกล้เคียง นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาทำไม้กวาดพลาสติก จำนวน 3,000 อัน เพื่อมอบให้สำนักงานเขต รวมถึงชุมชน วัด โรงเรียน ซึ่งคาดจะลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกประมาณ 135,000 ขวด   

นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมให้พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป สามารถลางานไปทำจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี ชวนครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จักร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม  10 คนขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น การสอนการออม การสอนอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 บูรณะสถานศึกษา ส่งเสริมการแยกขยะ การรีไซเคิล รณรงค์เรื่อง CLIMATE CHANGE และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้  โดยจะต้องคำนึงถึงการป้องกันความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 เช่น ต้องมีการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์เตรียมให้ผู้ร่วมกิจกรรม นับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจความต้องการของชุมชน ในขณะเดียวกันทำให้เข้าใจปัญหา และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน 

ทั้งนี้ ธนาคาร ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำดี ทำได้ ตั้งแต่ปี  2559 มีโครงการที่เกิดขึ้นกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งพนักงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก KBank GREEN DNA  เพื่ออัพเดทข่าวสารข้อมูลการทำความดีระหว่างกัน และร่วมกันเผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ อันเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,414

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com