Friday, 23 April 2021 | 3:25 am
Friday, 23 April 2021 | 3:25 am

ทีเอ็มบีและธนชาต ตอกย้ำพลัง ONE Volunteer Spirit สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดปี 2563

ทีเอ็มบีและธนชาต ตอกย้ำพลัง ONE Volunteer Spirit จากอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตทั่วประเทศตลอดปี 2563 ลงพื้นที่พัฒนาตอบโจทย์ความต้องการ 3 เรื่องหลัก เพื่อเสริมแกร่งให้ชุมชน คือ 1.พัฒนาแบรนด์และสินค้า ให้เติบโตต่อเนื่อง 2.พัฒนาศูนย์เรียนรู้และทักษะเพื่อชุมชน และ 3.พัฒนางานด้านบริการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้แนวคิด  Make REAL Change พร้อมเดินหน้าก้าวต่อไปในปี 2564

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นับเป็นวิกฤตที่พวกเราทุกคนต่างต้องปรับตัว ซึ่งทางทีเอ็มบีและธนชาต มุ่งมั่นดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรม เปลี่ยน เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน หรือ FAI-FAH for Communities ซึ่งได้เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 7 และในปีนี้เป็นปีที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นปีแรกที่พนักงานทีเอ็มบี และธนชาตได้รวมพลัง ONE Volunteer Spirit ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพิ่มความแกร่งทั้งด้านไอเดีย และโอกาสมากยิ่งขึ้น นำทักษะ และองค์ความรู้ไปช่วยกันเปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน พัฒนาให้มีโครงการดี ๆ จำนวนมากถึง 30 โครงการ มีชาวชุมชนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกือบสามหมื่นคน  ตอบโจทย์ความต้องการ 3 เรื่องหลักที่สำคัญ คือ  1.พัฒนาแบรนด์และสินค้าให้เติบโตต่อเนื่อง (Better Brands & Better Products) 2.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ และทักษะเพื่อชุมชน (Better Learning Centers) และ 3. พัฒนางานด้านบริการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน (Better Community Services)  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป เรียกว่าอาสาสมัครทีเอ็มบี และธนชาต ได้เข้าไปช่วยตั้งแต่การรับฟังถึงปัญหา ระดมความคิด รวมถึงการบริหารจัดการ และแก้ไขด้วยแนวทางใหม่ ๆ  โดยใช้องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กิจกรรม FAI-FAH for Communities ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่ทำให้ชุมชนและลูกค้า ได้เห็นถึงแนวทางการทำงานตามแนวคิด Make REAL Change โดยธนาคารมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ตอกย้ำเรื่องการเป็นผู้นำผ่านการทำงานอาสาสมัคร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเราในการจุดประกายการให้คืนกลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างนิยามใหม่ผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่ยั่งยืน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว และพร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ชุมชนในปีต่อไปอย่างแน่นอน”                   

นางสาวตมิสา นงค์สูงเนิน อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป่า

นางสาวตมิสา นงค์สูงเนิน อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป่า เผยว่า “ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเป็นปีแรก เหตุที่เลือกโครงการนี้เพราะมองว่าสัตว์ป่าก็ควรได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน ประกอบกับพอมีความรู้ในเรื่องสื่อดิจิทัล จึงร่วมกับเพื่อนอาสาสมัครในทีม ช่วยกันพัฒนาสื่อดิจิทัลของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยทุกช่องทาง เพื่อให้คนสนใจเข้ามาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยเข้ามาพัฒนาแบรนด์ให้มูลนิธิฯ เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายขึ้น ด้วยการดีไซน์โลโก้ใหม่ให้ทันสมัย พัฒนาสื่อโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งเดิมมูลนิธิฯ มุ่งให้ความรู้กับเด็ก ๆ ตามโรงเรียน นอกจากนี้ ยังช่วยเรื่องแผนการตลาด พัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อตอบแทนผู้บริจาคเงิน เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการระดมทุนต่อไป รวมทั้งจัดทำตู้บริจาค และดำเนินการให้มูลนิธิเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม “ปันบุญ” ของทีเอ็มบี” (ปันบุญ เป็นโซลูชันที่ทีเอ็มบีพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทั้งด้านการเงิน การระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่างๆ ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้น)

“ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ภูมิใจที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานทำงานจิตอาสาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือสังคม ซึ่งทำให้เราได้รับหลายสิ่งกลับมาด้วย นอกเหนือจากความสุขใจแล้ว ยังได้เรียนรู้โลกใหม่อีกใบที่ไม่เคยรู้มาก่อน และนำความรู้เหล่านี้มาแบ่งปันให้คนอื่น บางคนอาจมองว่าการช่วยเหลือสังคมต้องสละเวลา หรือต้องลงพื้นที่ แต่จริง ๆ แล้ว งานเพื่อสังคมมีมากกว่านั้น เราสามารถนำทักษะ องค์ความรู้ที่เรามีเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย สามารถเลือกให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ได้”

“การทำยาหม่องและลูกประคบตอบโจทย์ทำให้ทั้งโรงพยาบาลและชุมชนได้ประโยชน์จริง ๆ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องซื้อสินค้าจากที่อื่น แถมยังสร้างรายได้ให้กับคนไม่มีงานทำ ซึ่งวันนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเกือบ 20 คน ดีใจที่ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งช่วยฝึกให้จิตอาสาได้ทำงานเป็นทีม แบ่งงานกันทำตามความถนัด สามัคคี เสียสละ ทำให้โครงการเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะมีเป้าหมายอยากเห็นความสำเร็จร่วมกัน”

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทร แย้มยี่สุ่น อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการเอื้อรักษ์ สินค้าดีเพื่อคุณ เพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา

อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทร แย้มยี่สุ่น อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการเอื้อรักษ์ สินค้าดีเพื่อคุณ เพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา เผยว่า โครงการนี้เข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจ “ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ผลิตสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก ไข่เค็มสมุนไพร ผงพอกสมุนไพร และน้ำยาล้างจาน ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถือว่าเป็นสินค้าที่มีจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องแผนการตลาด จึงเข้าไปช่วยพัฒนาแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาสินค้าให้ทันสมัย เพิ่มมูลค่าการขาย ภายใต้แบรนด์ “เอื้อรักษ์” ที่มาจากชุมชนเอื้ออาทรผนวกกับกลุ่มวิสาหกิจรักษ์แวดล้อม พร้อมนำความรู้เรื่องการรับสมัครสมาชิก การจัดสรรรายได้ การประชุมประจำปี เข้าไปช่วยพัฒนาให้วิสาหกิจ เพื่อเปิดให้คนที่มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นสมาชิก ช่วยเรื่องการขายผ่านออนไลน์

นางสุวลักษณ์ เสนาะจิต อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการปันน้ำใจรักษ์สู่โรงพยาบาลขอนแก่น 2

“ในช่วง 3 เดือนของการดำเนินโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้สินค้า รวมทั้งปรับวิธีการผลิตใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 เข้ามาผลิตไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก ช่วยให้ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนได้เรียนรู้แผนการตลาดและการวิเคราะห์คำนวณต้นทุนการผลิตก่อนที่จะตั้งราคาขายสินค้า ที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้ชุมชนว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถทำให้ทุกอย่างเดินหน้าและดีขึ้นกว่าเดิม”

“สิ่งที่อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตเข้าไปช่วยพัฒนา เชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ และความมุ่งมั่นของทีมอาสาสมัครที่ช่วยกันบริหารจัดการ ก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ทำงานกันเป็นทีม โดยสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่แค่ความสุข ยังได้มิตรภาพที่ได้จากเพื่อนต่างสาขา ได้เห็นวิธีคิดของเพื่อนในทีม ได้เรียนรู้กันและกัน นำความรู้มาส่งต่อ จึงอยากเชิญชวนพนักงานให้นำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยกันส่งต่อให้กับชุมชนและเยาวชนในโครงการของธนาคาร ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ เพิ่มทักษะใหม่ ๆ เหมือนเปิดโลกอีกใบ มีความสุขอย่างแน่นอน”

ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี และ ธนชาต จะมุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change และสามารถติดตาม FAI-FAH for Communities ทั้ง 30 โครงการจากเหล่าอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ที่ www.tmbfoundation.or.th

#FAIFAHforCommunities #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #TMB #ThanachartBank #MakeREALChange

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,518

©2020 www.worldbusiness-th.com