spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:13 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:13 am
spot_img

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) จัดทีม GPO สู้ภัย Covid-19 มอบถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ดูแลสุขภาพตามวิถี New normal ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบข้าง 3 แห่ง

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งได้กำหนดให้กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหยุดกิจการ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ทั้งนี้ได้รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่องค์การฯทั้ง 3 แห่ง ด้วย จึงได้จัดทีม GPO สู้ภัย COVID-19 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนใกล้พื้นที่โดยรอบองค์การฯ 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี ใกล้กับองค์การฯ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ชุมชนวัดสระบัว รังสิตคลอง 10 ใกล้องค์การฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ตำบลทับกวาง ใกล้กับโรงงานผลิตวัคซีน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยได้มอบชุดถุงยังชีพ จำนวน 900 ชุด ซึ่งในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ 5 กิโลกรัม อาหารแห้ง บะหมี่สำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว รวมถึงได้มีการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองแก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วย
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากถุงยังชีพแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตตามวิถี New Normal ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค ต่าง ๆ องค์การฯได้มอบ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel Lavender ขนาดหลอดละ 50 กรัม สำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ด้วย นอกจากนั้นยังได้มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel ขนาด 400 กรัม จำนวน 750 ขวด และ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับฆ่าเชื้อโรค ขนาด 4.5 ลิตร จำนวน 63 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้พื้นที่ ใช้ในการป้องกันตนเอง โดยแอลกอฮอล์ทั้งชนิดน้ำและชนิดเจลนั้นนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากสนับสนุนให้ประชาชน ได้ใช้ให้เป็นกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิต รวมกับการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือ บ่อย ๆ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
“องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในด้านสุขภาพต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่องค์การฯ จึงได้ออกหน่วยให้บริการเยียวยา ถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น” ผู้อำนวยการองค์การฯ กล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,785

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com