Sunday, 9 May 2021 | 12:06 am
Sunday, 9 May 2021 | 12:06 am

เลขาธิการ คปภ. มอบนโยบายให้คณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ.ทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัยเต็มสูบ พร้อมนำระบบการไกล่เกลี่ยออนไลน์ มาใช้ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้ให้การต้อนรับ และเป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. โดยมีคณะผู้บริหารของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2559 ที่สำนักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ซึ่งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลายสาขาอาชีพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยชุดที่ 3 ได้คัดเลือกคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานคปภ. และเป็นตัวแทนของผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. ในการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อบูรณาการการทำงานและร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลการบริการของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย คปภ. ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยต้องบูรณาบูรณาการการทำงานและใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการไกล่เกลี่ย โดยนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยผ่านระบบ Video Conference โดยอาจต้องใช้วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์ รวมทั้งใช้แนวทางการทำงานแบบการมีส่วนร่วม และเพิ่มบทบาทในงานด้านวิชาการ อาทิ ร่วมกันกำหนดหัวข้อและประเด็นในการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ย ตลอดจนการประชุมประจำปีระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับอนุญาโตตุลาการ ส่งเสริมให้มีการจัดทำบทความวิชาการจากประสบการณ์การไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัย ประชุมเชิงวิชาการ การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการประกันภัยจากกรณีที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การแก้ไขและเพิ่มประะสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้เชิญให้ผู้ไกล่เกลี่ยร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน คปภ.ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน โครงการผู้ไกล่เกลี่ยสัญจร เป็นต้น

 “การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานคปภ. ในยุคNew Normal จำเป็นต้องทำงานในเชิงรุกรวมทั้งต้องพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงการให้บริการให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและที่สำคัญต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมด้วย” เลขาธิการคปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,780

©2020 www.worldbusiness-th.com