Friday, 23 April 2021 | 4:24 am
Friday, 23 April 2021 | 4:24 am

เลขาธิการ คปภ. เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ติดตามและนำระบบประกันภัยเยียวยาสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง

• พร้อมประชุมสายภูมิภาคเข้มผ่าน video conference มอบนโยบายเสริมมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เต็มพิกัด เน้นให้บริการด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์-โทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 หรือโควิด-19) ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในหลายจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) โดยพบว่า มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และพนักงาน คปภ. โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) เป็นกรณีพิเศษ จึงได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างคณะผู้บริหาร คปภ. ส่วนกลาง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง กำชับให้ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 6 และผู้อำนวยการภาค 7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และติดตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น จัดทำแผงพลาสติกกั้นสำหรับผู้มาติดต่อจัดวางเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อให้มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองมีเจลทำความสะอาดมือ/เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกน QR Code เข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำนักงาน คปภ. ให้ประชาชนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในการปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การชี้แจงเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ วีดีโอคอล หรือการประชุมทางไกลทางจอภาพ (video conference) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน คปภ. รวมทั้ง สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยโควิด-19 พร้อมให้เร่งจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผ่านออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รับรู้เกี่ยวกับประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยที่มี ความประสงค์จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย


“ผมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร โดยสำนักงาน คปภ. จะอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับประชาชน อย่างเต็มที่ และจะพยายามไม่ให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนด้านประกันภัย สำหรับบุคลากรของสำนักงานคปภ. จะได้รับการดูแลในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการอย่างดีโดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด การ์ดอย่าตก ทั้งนี้ได้ตั้งกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ซึ่งผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิด official line ของผม ซึ่งบุคลากร ของสำนักงาน คปภ. สามารถติดต่อผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน หากมีความเดือดร้อนใดๆ ขอให้แจ้งมา ผมจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์...

“SME D Bank” ผนึก “ซีพี ออลล์” ช่วยเอสเอ็มอีไทยขยายตลาด เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ เพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด

SME D Bank จับมือกับ ซีพี ออลล์ หนุนเอสเอ็มอีไทยเพิ่มรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19 จัดโครงการ “เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า SME” เปิดโอกาสนำสินค้าขายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และช่องทางต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทั้งออฟไลน์...

ดับเบิ้ล โปรโมชั่น… ธอส. ขนทรัพย์ประมูลขายออนไลน์ ราคาต่ำสุดไม่เกินแสน พิเศษ!! ให้ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 48 เดือน จากปกติ 24 เดือน ศุกร์ที่ 23 เม.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดบ้านมือสอง สภาพดี คุ้มราคา ทั่วประเทศ รวม 993 รายการ มาเปิดประมูล แบบออนไลน์ครั้งพิเศษส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 ผ่าน Application : G H Bank...

4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gold Factor

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ เมืองซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกันชั้นนำระดับโลกได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Gold Factor ™ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ 4ไล้ฟ์ ผลิตภัณฑ์...

เคทีซีชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง ช้อปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษ ที่ “KTC U SHOP”

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิกบัตรฯ ตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาพิเศษมาไว้ให้เลือกช้อป หรือใช้คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด พร้อมบริการจัดส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ushop และ Line@ KTCUSHOP...

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เปิด ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ โครงการใหม่ มูลค่า 1,600 ลบ.ขยายอาณาจักรบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพโซนกรุงเทพฯตะวันออก ล่าสุดผุดโครงการ ‘ลลิลทาวน์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ ’ ที่รวมโครงการบ้านเดี่ยว ‘แลนซิโอ คริป’ และโครงการทาวน์โฮม ‘ไลโอ บลิสซ์’ รองรับความต้องการกลุ่ม real demand ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ...

จำนวนผู้เข้าชม : 130,540

©2020 www.worldbusiness-th.com