spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:36 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 5:36 am
spot_img

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมครั้งที่ 1/2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการผ่านโครงการที่สำคัญที่จะบูรณาการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติระหว่างกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้บทบาทของสมาคมสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกและสนับสนุนการดำเนินการมาตรการต่าง ของภาครัฐ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,637

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com