spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 5:59 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 5:59 pm
spot_img

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจับมือ 6 หน่วยงานรัฐร่วมฟื้นฟู เยียวยา ฝึกอาชีพเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

นายสุทธิ สุโกศล ปลัด กระทรวงแรงงาน
นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ร่วมระดมสมองเพื่อวางแผนประสานการปฏิบัติงานติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของศาลครบถ้วนแล้วให้ได้รับการฟื้นฟู เยียวยา ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืนคนดีสู่สังคม สร้างความสุขให้สังคมไทย และวางแผนประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลจากการกรทำความผิดให้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,013,990

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com