Tuesday, 23 July 2024 | 12:16 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 12:16 pm
spot_img

ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ www.thailife.com ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ชี้ลูกค้าที่เริ่มสัญญาตั้งแต่มกราคม 63 เป็นต้นไป ต้องยื่นความประสงค์ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยตระหนักถึงการดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านตามแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

โดยในช่วงต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2563  และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ และยินยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) ให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาต่อกรมสรรพากร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทางให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่ง Consent Form ให้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ลดการเดินทางไปยังสาขาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยเปิดที่หน้าหลัก เลือกเมนู “แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” ซึ่งจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ให้เลือก สามารถเลือก “กรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” หรือ “เลือกทั้งหมด” โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลล่าสุดตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้อีกด้วย

หรือผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com เมนู “บริการลูกค้า” เมนูย่อย “ข้อควรรู้” เลือก “แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อนำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บนเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่สะดวกยื่น Consent Form ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถขอเอกสาร Consent Form ได้จากสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้า (CSC) กรอกข้อมูลพร้อมลงนามใน Consent Form จากนั้นส่งเอกสารไปยังอีเมล policyservice@thailife.com หรือส่งไปยัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการงานสาขา ตู้ ปณ.123 ปณฝ. ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326 หรือนำส่งด้วยตัวเองผ่าน CSC หรือสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิต หรือไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124

“ผู้เอาประกันภัยที่เริ่มสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะต้องแจ้งความประสงค์ยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ตามแบบประกันที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ครบถ้วน  ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ในคำขอเอาประกันภัยตั้งแต่เริ่มทำประกัน สามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุข้างต้น โดยในปีภาษี 2563 กรมสรรพากรได้เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท” นายสวัสดิ์กล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,517

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com