Saturday, 13 April 2024 | 10:28 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:28 am
spot_img

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนอาหารช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เชียงใหม่

นายแมน  หวังใจ  ผู้จัดการ Elephant jungle  sanctuary Chiang mai และนายบุญรัตน์ ปัญโญ ผู้ใหญ่บ้านแม่มูด ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินสนับสนุนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงษ์ทิวา  กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสำหรับเลี้ยงช้าง ณ ปางช้าง “Elephant jungle  sanctuary Chiang mai” ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตตามธรรมชาติของช้างได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,983

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com