Friday, 31 May 2024 | 1:32 am
spot_img
Friday, 31 May 2024 | 1:32 am
spot_img

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 1-9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการรับมอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด (Thai Kids Fight COVID)”

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์ ผู้แทน ปธพ.รุ่นที่ 7 นายแพทย์นิคม มะลิทอง ผู้แทน ปธพ.รุ่นที่ 9 แพทย์หญิงชื่นสุข จันทรเมธีกุล รองประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สาขาโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอนามัย จำนวน 3 อำเภอ 22 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมการรับมอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด (Thai Kids Fight COVID)” โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 7,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 998,782

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com