Sunday, 18 April 2021 | 9:24 pm
Sunday, 18 April 2021 | 9:24 pm

การเคหะแห่งชาติ มอบบ้าน “สันติ 2” จ.พิจิตร

การเคหะแห่งชาติ ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนส่งมอบ “บ้านสันติ 2” ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ดินแปลงโล่งของ กคช. ตำบลพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติภายใต้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้ว 48 ปี โดยที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไปแล้วกว่า 742,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคน
มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)”

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

สำหรับโครงการบ้านสันติ 2 เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ทีม One Home สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกันพิจารณาครอบครัวในพื้นที่โครงการที่ดินแปลงโล่ง จำนวน 4 ครอบครัว จาก 669 แปลง และคัดเลือกเหลือเพียง 1ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการช่วยเหลือ คือครอบครัวของนายณรง วงษ์พานิช เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน และนายณรงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ กอรป์กับที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรดอย่างมาก ไม่มีเงินปรับปรุง/ซ่อมแซม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายรับ การเคหะแห่งชาติจึงได้ทำการจัดสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ให้กับนายณรงและครอบครัว พร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น ในเรื่องการขอระบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมใช้ให้แก่ครอบครัวของนายณรงอีกด้วย

สำหรับโครงการบ้านสันติ การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือจาก นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อปรับปรุง/จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงโล่งของการเคหะแห่งชาติ จึงถือเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือโครงการ CSR ที่ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติ และภาคเอกชน ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันคือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องเริ่มมาจากที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,961

©2020 www.worldbusiness-th.com