Sunday, 18 April 2021 | 8:58 pm
Sunday, 18 April 2021 | 8:58 pm

คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ..! กรณีน้องน้ำมนต์ รองนางสาวไทย ปี 2562 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

  • เผยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเยียวยาเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4 กย 4074 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกสาธิตศึกษาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิต คือ นางสาวมนชนิตว์ ช่วยบุญ รองนางสาวไทย ปี 2562 รวมอยู่ด้วย เบื้องต้น เลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น เร่งสำรวจความเสียหายผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น พบว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 กย 4074 กรุงเทพมหานคร ไม่ได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และไม่ได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดังนั้น เพื่อให้ทายาทผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น    จึงแนะนำและอำนวยความสะดวกให้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย และผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บสามารถมอบอำนาจให้โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบิกจ่ายโดยตรงจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 30,000 บาท โดยไม่ต้องสำรอง และหากผู้ประสบภัยที่เข้ารับการรักษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก็มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งเป็นค่าปลงศพอีกรายละ 35,000 บาท รวมเป็น 65,000 บาท

จากการติดตามช่วยเหลือด้านประกันภัยดังกล่าว สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ได้รับทราบความประสงค์ของครอบครัวผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ต้องการนำศพของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศล ณ ภูมิลำเนาของผู้ประสบภัย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และประสงค์ที่จะใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งเป็นค่าปลงศพจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่จังหวัดภูมิลำเนา สำนักงานคปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จึงได้ประสานงานไปยังสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดมหาสารคาม ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดมหาสารคาม ได้เร่งรัดการดำเนินการและส่งข้อมูลทางระบบออนไลน์ไปยังกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย  ทั้ง 3 ราย เป็นค่าปลงศพ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลทายาทมอบอำนาจให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบิกจ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 30,000 บาท

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนี้มีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ ไว้ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นางสาวกชฎา เสียงใส ได้ทำประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 14001-108-20001421 เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท จึงได้ประสานงานให้ทายาทผู้เสียชีวิตยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะช่วยติดตามให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว จึงขอฝากเตือนประชาชน ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งการทำประกันภัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่างน้อยที่สุดควรจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย   

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,952

©2020 www.worldbusiness-th.com