Friday, 5 March 2021 | 10:49 am
Friday, 5 March 2021 | 10:49 am

กรมอนามัย หนุนพ่อแม่ ดูแลลูกกินอาหารตามวัยตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี” เพื่อสร้างความรอบรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมด้านโภชนาการสำหรับเด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัย ในสัดส่วนและปริมาณเพียงพอ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี” ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และให้กินนมแม่ต่อเนื่องเป็นเวลา อย่างน้อย 2 ปี เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนให้เลี้ยงด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุเด็ก และควรได้รับอาหารมื้อหลักและอาหารมื้อว่าง รวมวันละ 3 – 4 มื้อ ซึ่งจากรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS 6) พบทารกอายุ 0 – 5 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเพียงร้อยละ 14 (เป้าหมายอย่างต่ำร้อยละ 50) กินนมแม่เป็นหลักร้อยละ 40.7 เด็กอายุ 6 – 23 เดือน ได้รับอาหารที่มีความหลากหลายของอาหารที่ได้รับขั้นต่ำอย่างน้อย 5 จาก 8 กลุ่มอาหารร้อยละ 74.5 โดยปัญหาในการให้อาหารตามวัย ได้แก่ เริ่มให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม หรือสารอาหาร ไม่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้ สาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่เต็มศักยภาพส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม ตามวัย และอาจเกิดจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กขาดความรู้และทักษะการจัดอาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและเสริมทักษะในการจัดอาหาร เพื่อให้เด็กได้กินอาหาร ที่เหมาะสมกับวัย มีสัดส่วนและปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

“อาหารตามวัยที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี แบ่งได้ดังนี้ 1) ทารกตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน ให้กินนมแม่ อย่างเดียว โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูก 2) ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป การได้รับนมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและเสริมสร้างเซลล์สมองและสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีปริมาณและความหยาบของอาหารเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยให้กินอาหารบดละเอียด วันละ 1 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้า ควบคู่กับนมแม่ โดยไม่ใช้เครื่องปรุงรสทุกชนิด เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้รสอาหารตามธรรมชาติ 3) ทารกอายุ 7 เดือน ให้กินอาหารบดหยาบวันละ 2 มื้อ เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อว่าง 1 มื้อควบคู่กับนมแม่ 4) ทารกอายุ 8 เดือน เพิ่มความหยาบของอาหาร โดยสับละเอียด กินอาหารวันละ 2 มื้อหลัก เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 5) เด็กทารกอายุ 9-11 เดือน เพิ่มความหยาบของอาหารโดยหั่นชิ้นเล็ก เพื่อฝึก การเคี้ยวอาหารของลูก กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 6) เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นวัยที่ต้องได้รับพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กระดูก ฟัน กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ใน 1 วัน จึงต้องกินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ และ 7) เด็กอายุ 4-5 ปี สามารถกินอาหารเองได้ ฝึกวินัยการกินให้เป็นเวลา ไม่กินจุกจิก กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ เพื่อลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและพร้อมเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวล่าสุด

SME D Bank ร่วมยินดีลูกค้า“โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว” จับคู่ธุรกิจ “น่านดูโอ คอฟฟี่” เสริมศักยภาพกันและกัน เชื่อมโยงสร้างประโยชน์สู่คลัสเตอร์กาแฟต้นน้ำถึงปลายน้ำ

วานนี้ (3 มี.ค.) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างลูกค้าธนาคาร คือ นายปกรณ์...

SCB PRIVATE BANKING ชูแนวคิด BEAT THE BENCHMARK ขับเคลื่อนผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านไพรเวทแบงก์กิ้งของเมืองไทย ตั้งเป้าภายใน 3 ปี มี AUM แตะ 1 ล้านล้านบาท พร้อมเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

SCB PRIVATE BANKING สานต่อยุทธศาสตร์องค์กรผลักดันธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) หนึ่งในธุรกิจหลักสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับธนาคารทดแทนรายได้แบบเดิม โดยเน้นการเพิ่มรายได้ที่มาจากการลงทุน พร้อมชูกลยุทธ์รุกตลาดไพรเวทแบงก์กิ้ง ภายใต้แนวคิด “BEAT THE BENCHMARK” ผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่...

กคช. ลงพื้นที่บูรณาร่วมหน่วยงานภาครัฐเตรียมที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่ EEC

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนการจัดทำโครงการจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ศุภาลัย บุกเมืองคอน ส่งแบรนด์ “พรีมา วิลล่า” คฤหาสน์หรู ราคาเริ่ม 5 – 10 ล้านบาท

บมจ.ศุภาลัย เพิ่มศักยภาพการขยายโครงการสู่นครศรีธรรมราช ส่งแบรนด์ “พรีมา วิลล่า” คฤหาสน์หรู ใจกลางเมือง มูลค่าโครงการกว่า 1,800 ล้านบาท เจาะตลาดลูกค้ากลุ่ม Luxury พร้อม Grand Opening วันที่ 13-14...

เตรียมพบกับอีเวนท์ออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จาก LINE งาน Thailand Now & Next: Rebuild and Grow with Chat Commerce 3 วันเต็มเจาะลึกกระบวนยุทธ์แชทคอมเมิร์ซไทย เสริมผู้ประกอบการยุคใหม่เติบโต

LINE ประเทศไทย เตรียมจัดงานออนไลน์ครั้งใหญ่ Thailand Now & Next : Rebuild and Grow with Chat Commerce เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วไทยได้รู้ลึก รู้จริงในทุกเรื่องการทำแชทคอมเมิร์ซ (Chat...

กรุงไทยผนึก DBS สิงคโปร์เปิดบริการโอนเงินไปต่างประเทศกึ่งเรียลไทม์ ค่าธรรมเนียมเพียง 99 บาท

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับ DBS หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Banking ของโลก เปิดให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศกึ่งเรียลไทม์ นำร่อง 4 สกุลเงินหลัก...

จำนวนผู้เข้าชม : 91,667

©2020 www.worldbusiness-th.com