Tuesday, 18 May 2021 | 5:42 pm
Tuesday, 18 May 2021 | 5:42 pm

กรมอนามัย หนุนพ่อแม่ ดูแลลูกกินอาหารตามวัยตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี” เพื่อสร้างความรอบรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมด้านโภชนาการสำหรับเด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัย ในสัดส่วนและปริมาณเพียงพอ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวัย
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี” ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และให้กินนมแม่ต่อเนื่องเป็นเวลา อย่างน้อย 2 ปี เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนให้เลี้ยงด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุเด็ก และควรได้รับอาหารมื้อหลักและอาหารมื้อว่าง รวมวันละ 3 – 4 มื้อ ซึ่งจากรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS 6) พบทารกอายุ 0 – 5 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเพียงร้อยละ 14 (เป้าหมายอย่างต่ำร้อยละ 50) กินนมแม่เป็นหลักร้อยละ 40.7 เด็กอายุ 6 – 23 เดือน ได้รับอาหารที่มีความหลากหลายของอาหารที่ได้รับขั้นต่ำอย่างน้อย 5 จาก 8 กลุ่มอาหารร้อยละ 74.5 โดยปัญหาในการให้อาหารตามวัย ได้แก่ เริ่มให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม หรือสารอาหาร ไม่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้ สาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการไม่เต็มศักยภาพส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม ตามวัย และอาจเกิดจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กขาดความรู้และทักษะการจัดอาหารตามวัยสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและเสริมทักษะในการจัดอาหาร เพื่อให้เด็กได้กินอาหาร ที่เหมาะสมกับวัย มีสัดส่วนและปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

“อาหารตามวัยที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี แบ่งได้ดังนี้ 1) ทารกตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน ให้กินนมแม่ อย่างเดียว โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูก 2) ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป การได้รับนมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและเสริมสร้างเซลล์สมองและสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีปริมาณและความหยาบของอาหารเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยให้กินอาหารบดละเอียด วันละ 1 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้า ควบคู่กับนมแม่ โดยไม่ใช้เครื่องปรุงรสทุกชนิด เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้รสอาหารตามธรรมชาติ 3) ทารกอายุ 7 เดือน ให้กินอาหารบดหยาบวันละ 2 มื้อ เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อว่าง 1 มื้อควบคู่กับนมแม่ 4) ทารกอายุ 8 เดือน เพิ่มความหยาบของอาหาร โดยสับละเอียด กินอาหารวันละ 2 มื้อหลัก เป็นมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 5) เด็กทารกอายุ 9-11 เดือน เพิ่มความหยาบของอาหารโดยหั่นชิ้นเล็ก เพื่อฝึก การเคี้ยวอาหารของลูก กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และมื้อว่าง 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่ 6) เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นวัยที่ต้องได้รับพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กระดูก ฟัน กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ใน 1 วัน จึงต้องกินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ และ 7) เด็กอายุ 4-5 ปี สามารถกินอาหารเองได้ ฝึกวินัยการกินให้เป็นเวลา ไม่กินจุกจิก กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ เพื่อลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและพร้อมเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวล่าสุด

การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well...

เคทีซีเพิ่มทางเลือกจัดโปรโมชัน “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันพิเศษ “Long Stay Away from Home” รักษาระยะห่าง เพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อเป็นการตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกบัตรที่ต้องการเข้าพักที่โรงแรมแบบระยะยาว เพื่อปลีกตัวจากครอบครัวชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยง หรือเปลี่ยนบรรยากาศจากการ...

แอมเวย์เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก “เอ็น* บาย นิวทริไลท์”

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ เอ็น* บาย นิวทริไลท์ (n* by Nutrilite) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4 ชนิด ประกอบด้วย นิวทริไลท์ เอ็น* จอย ผลิตภัณฑ์ขนมคุ้กกี้ มีส่วนประกอบของโปรตีนนมเข้มข้นไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ขนาด 200 กรัม...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูโมเดลพี่เลี้ยงทางการเงิน หลายองค์กรร่วมขับเคลื่อน สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาว

• ตลท. จัดหลักสูตรพี่เลี้ยงทางการเงิน สร้างพลังเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้• ไทยแอร์เอเชีย ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พนักงานสู้วิกฤติ• กฟผ. ปลูกฝังพนักงานวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ตั้งเป้ามีเงินใช้ยามเกษียณ• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หนุนสมาชิกร่วมอบรมวางแผนการเงิน วิกฤติโควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นวงกว้าง หลายคนต้องสูญเสียรายได้จากการเลิกจ้างงาน...

ศุภาลัย เตรียมเปิด “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” พบกับทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ สไตล์บ้านเดี่ยว ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุค New Normal

ศุภาลัย เตรียมเปิดโครงการใหม่ “บลิซ บ้านค่าย ระยอง” หลากหลายแบบบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมซีรี่ส์ใหม่ มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท Pre - Sales 29-30 พฤษภาคมนี้ ณ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน บริจาคสู้โควิดให้รพ.จุฬาลงกรณ์

นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ในประเทศไทย และนายศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท...

จำนวนผู้เข้าชม : 146,943

©2020 www.worldbusiness-th.com