Wednesday, 24 April 2024 | 5:03 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 5:03 pm
spot_img

กคช. เร่งบริหารจัดการชุมชน “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เร่งเดินหน้าบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมทุกมิติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยทั่วประเทศ

พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ
ถึงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหารชุมชน ผู้บริหารสายงานบริหารชุมชนระดับ 10 และระดับ 9 ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 – 4 ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การบริหารชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสายงานพัฒนาชุมชนร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กร คือ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,301

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com