Wednesday, 29 May 2024 | 3:01 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 3:01 am
spot_img

กรุงไทยห่วงใยพนักงาน-ลูกค้า ปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว พบผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้บริการ ยัน“ไม่พบ”พนักงานติดเชื้อ

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 -28 กุมภาพันธ์ หลังได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่จุดบริการบริเวณโรงจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการสาขาอ่างทอง ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ ธนาคารจัดให้มีจุดคัดกรองโควิด-19 ในทุกจุดบริการ ให้พนักงานและลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมจัดเว้นระยะห่างในระหว่างการรอรับบริการ โดยพบว่า ณ จุดคัดกรอง ของจุดบริการสาขาอ่างทอง ซึ่งดำเนินการคัดกรองโดยอสม. และเจ้าหน้าที่อำเภอ โดยลูกค้าคนดังกล่าว ไม่มีไข้ และไม่มีอาการใดๆ
หลังได้รับแจ้งธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทันที ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ จึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที ผลการตรวจ ไม่พบพนักงานติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารให้พนักงาน Quarantine เพื่อสังเกตดูอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ให้บริการแทน :ซึ่งพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากธนาคารได้ทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโครงการเราชนะ โดยในระหว่างปิดทำการสาขาอ่างทอง ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้แก่ สาขาป่าโมก สาขาโพธิ์ทอง และสาขาวิเศษชัยชาญ

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญอย่างมากกับสวัสดิภาพของพนักงาน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของทางราชการ มีการประเมินความเสี่ยงของพนักงานทุกวัน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมทั้งตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องดูแลลูกค้าและคนไทยโดยรวม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงมาตรการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,223

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com