Tuesday, 23 July 2024 | 11:39 am
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 11:39 am
spot_img

งานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน โครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน”

วันอังคารที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ 17 ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผ่านโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

           สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ” โดยการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 7 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 ชุมชน โดยชุมชนทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน  การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) และชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่

1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนคนบางกรวย(ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี

   – กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง – บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

2. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร

   – ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3. ชุมชนในพื้นภาคกลาง จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จังหวัดนครปฐม

   – ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร

   – ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จังหวัดชัยนาท

   – ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

   – ชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี

   – ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   – วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี

   – ชุมชมบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

   – ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี

   – ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

   – ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี

   – ชุมชนบ้านปากน้ำ จังหวัดอ่างทอง และ

   – ชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          ทั้งนี้  2 ปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 17 ชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง  นำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 17 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34  และติดตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ได้ที่ facebook สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

         

สำหรับงานในวันนี้ เป็นการนำผลสำเร็จของการพัฒนาทั้ง 17 ชุมชนมานำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาจำหน่ายด้วย โดยจะมีการจัดแสดงในวันที่ 2 และ 3 มีนาคมนี้ จำนวน  2 วัน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,504

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com