Sunday, 18 April 2021 | 8:47 pm
Sunday, 18 April 2021 | 8:47 pm

งานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน โครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน”

วันอังคารที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ 17 ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผ่านโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

           สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ” โดยการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 7 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 ชุมชน โดยชุมชนทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน  การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) และชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่

1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนคนบางกรวย(ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี

   – กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง – บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

2. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร

   – ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3. ชุมชนในพื้นภาคกลาง จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่

   – ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จังหวัดนครปฐม

   – ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร

   – ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จังหวัดชัยนาท

   – ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

   – ชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี

   – ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   – วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี

   – ชุมชมบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

   – ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี

   – ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

   – ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี

   – ชุมชนบ้านปากน้ำ จังหวัดอ่างทอง และ

   – ชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          ทั้งนี้  2 ปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 17 ชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง  นำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 17 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34  และติดตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ได้ที่ facebook สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

         

สำหรับงานในวันนี้ เป็นการนำผลสำเร็จของการพัฒนาทั้ง 17 ชุมชนมานำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาจำหน่ายด้วย โดยจะมีการจัดแสดงในวันที่ 2 และ 3 มีนาคมนี้ จำนวน  2 วัน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,946

©2020 www.worldbusiness-th.com