Sunday, 18 April 2021 | 10:03 pm
Sunday, 18 April 2021 | 10:03 pm

ซินเจนทา คว้ารางวัล อุตสาหกรรมดีเด่นระดับประเทศ และสุดยอดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 (Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภทบริหารงานคุณภาพ และนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Award) ให้บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด โดยมี นายจารีต เจริญสุข ผู้จัดการโรงงาน ธุรกิจอารักขาพืช ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

นายจารีต เจริญสุข ผู้จัดการโรงงาน ธุรกิจอารักขาพืช ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ซินเจนทา ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด อุตสาหกรรมดีเด่นต่อเนื่องสองปีซ้อน ในด้านการเพิ่มผลผลิต (ปี พ.ศ. 2562) และบริหารงานคุณภาพ (ปี พ.ศ. 2563) รวมทั้ง ได้รับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มในปีนี้ด้วย เป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างครบวงจร ตั้งแต่การควบคุมการผลิต การบริหารจัดการคุณภาพ มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า จนถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมและสร้างการมีความส่วนร่วมในชุมชนโดยรอบให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการสำคัญที่ทำให้ซินเจนได้รับรางวัลสุดยอด มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งนี้ ได้แก่ “คอนโดเกษตรกรรม” การสร้างฟาร์มปลูกพืชและผักแนวตั้ง (vertical farming) ใช้พื้นที่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คนในเมืองสามารถปลูกผักรับประทานเองได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่เราต้องมีอาหารสำรองไว้ในบ้าน เรานำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านมาให้ความรู้ จัดทำพื้นที่สาธิต และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชน อาทิ นักเรียน แม่บ้าน พ่อค้า และผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ ร่วมทำฟาร์ม โดยอาศัยพื้นที่วัดและอาคารที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้ผลผลิตแล้วก็นำมาจัดจำหน่าย สร้างอาหารและรายได้ให้แก่ชุมชนได้ด้วย

นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ กล่าวสรุปว่า “เป้าหมายสำคัญของซินเจนทา ในส่วนของโรงงานผลิตบางปู สมุทรปราการ ต้องการจะเป็นผู้นำด้านการผลิตอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. 2568 หรือ Smart Manufacturing 2025 โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการโรงงานทั้งระบบคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย และนี่คือหนึ่งในแผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของซินเจนทา (Good Growth Plan) ที่มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร และภาคการเกษตรของไทย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม”

เกี่ยวกับซินเจนทา ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจซินเจนทาอารักขาพืชและซินเจนทาเมล็ดพันธุ์ มุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชากรโลกให้มีอาหารปลอดภัยพร้อมไปกับการดูแลโลก ด้วยการนำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม เทคโนโลยีของซินเจนทา จะช่วยให้เกษตรกรหลายล้านคนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ดีขึ้น ซินเจนทาอารักขาพืช และซินเจนทาเมล็ดพันธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของซินเจนทากรุ๊ป มีพนักงานกว่า 49,000 คน ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่กำลังร่วมมือกันทำงานช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แผนการเจริญเติบโตเชิงบวก (Good Growth Plan) โดยซินเจนทาจะเร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรและธรรมชาติ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัย และมีสุขภาพดี รวมถึงให้ความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความยั่งยืน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.syngenta.com และ www.goodgrowthplan.com

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,974

©2020 www.worldbusiness-th.com