Monday, 4 March 2024 | 10:39 pm
spot_img
Monday, 4 March 2024 | 10:39 pm
spot_img

ซิกน่าประกันภัย ชูโรงสโลแกน ‘ล้ม=รุก’ รับปี 2021 มุ่งผลักดันให้คนไทยรุกไปข้างหน้าด้วยพื้นฐานแห่งการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบครบวงจร

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Virtual Keynotes ครั้งแรกของซิกน่า ประเทศไทย ในชื่อ Cigna: A Healthier Vision For Thailand2021 ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านประกันสุขภาพและดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ภายใต้ธีมงาน ‘ล้ม=รุก’ เพื่อร่วมผลักดันให้คนในสังคมไทยทุกคน สามารถรุกไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงอีกครั้ง ภายใต้พื้นฐานแห่งการมีสุขภาพที่ดี ภายในงานคณะผู้บริหารได้ร่วมเผยถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนไทยในปีนี้แบบเจาะลึก พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยระบบCigna Health Ecosystem ที่จะเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ในงานยังมีการเผยถึงวิสัยทัศน์การทำงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบไฮบริด ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับการนำเสนอแผนประกันสุขภาพได้อย่างลงตัว เพื่อขับเคลื่อนยอดขายขององค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จในปีที่แล้ว และเพื่อให้สอดรับเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างครอบคลุม

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผมเชื่อว่า ในปีนี้ การที่ทุกคนจะรุกไปสู่ความสำเร็จข้างหน้า หลังจากวิกฤตในช่วงในปี 2020 ที่ผ่านมา ต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน โดยภารกิจของซิกน่าในปีนี้ คือการผลักดันให้คนในสังคมไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน เราพร้อมแล้วที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการบริการอันยอดเยี่ยมของซิกน่า ตลอดจน นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภากาย ใจ หรือสถานะทางการเงิน โดยเรามีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานจาก Cigna Global มาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยมากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงประกันภัยให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้ ซิกน่าได้ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ประการในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 1. Affordable: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุก segment2. Predicable: การนำข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต  3. Simple: การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

จากการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซิกน่ามุ่งศึกษามาโดยตลอด พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD’s หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่รอบคอบ ความเครียด และสภาพแวดล้อมที่ไม้เอื้ออำนวย โดยซิกน่าได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวของคนในสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ รวมถึงแนวทางการรับมือที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาระบบ Cigna Health Ecosystem ขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้จะกลายเป็น Total Health Solution Platform ที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะดูแลปัญหาสุขภาพของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ครอบคลุมครบทั้ง 5 สภาวะทางสุขภาพ ตั้งแต่ช่วงก่อนเจ็บป่วย ไปจนถึงขั้นตอนของแห่งการพักฟื้น 

คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์, รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ และรองประธานอาวุโสหน่วยงานนวัตกรรม และ Disruption บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากอัตราการเติบโตของตลาดประกันสุขภาพในช่วงปีที่ผ่านมาในปีนี้ เราตั้งมั่นที่จะพาคนไทยทุกคน รุกหน้าไปสู่การมีสุขภาพดีด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับโลก นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และ ผลิตภัณฑ์การบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้โดย Cigna Health Ecosystem ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ที่จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิต ส่วนในแง่ของผลิตภัณฑ์ ในปีนี้เรายังมีการนำเสนอแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกัน Cigna Signature Care ที่มีความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับวงเงินและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเอง ไปจนถึงแผน Cigna Global Health Plan ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการดูแลรักษา ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงครอบคลุมทั่วโลก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาปิดช่องว่างแห่งความต้องการทางด้านประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในปี 2021 ซิกน่าได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Anywhere, Any time, On the go! เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงซิกน่า ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดช่วงเวลาการถือกรมธรรม์ของซิกน่า โดยจะเน้นการพัฒนาการให้บริการเชิงดิจิทัลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำข้อมูลเข้ามาเรียนรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุด รวมไปถึงการเดินหน้าเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ โดยไม่มีช่องว่างอีกต่อไป 

สำหรับลูกค้าที่สนใจแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care ของซิกน่า ที่ให้ความคุ้มครองได้แบบครบจบในแผนเดียว พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 2 ต่อสุดคุ้ม ต่อที่ 1 ทุก ๆ การชำระค่าเบี้ย 10,000 บาท รับ Central E-voucher Card มูลค่า 1,500 บาท ต่อกรมธรรม์ ต่อที่ 2 ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต 0% ได้นานสูงสุดถึง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย.2564 เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2OBtOX5

ผู้ที่สนใจรับชม Cigna: A Healthier Vision for Thailand 2021Keynote Event ย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube : Cigna Thailand หรือ คลิก https://bit.ly/3e0Ocv7

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 943,808

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com