spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:45 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:45 am
spot_img

ผู้บริหาร ธอส. ร่วมแสดงความยินดีกับ กรรมการผู้จัดการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง ตามมติของคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และหลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้เป็นประธานการประชุม Management Morning Meeting (MM) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมกับให้แนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ทันที โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธอส. สำนักงานใหญ่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,824

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com