Saturday, 8 May 2021 | 11:57 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:57 pm

เอสซีจี เตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มข้น

เอสซีจี ชี้แจงมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 31 มี.ค.2564 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ โดยขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่าน https://scc-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/agm2021/20210225-scc-agm2021-enc09-th.pdf และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองตามลำดับก่อน-หลัง และปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 ที่นั่ง และอีก 400 ที่นั่งบริเวณพื้นที่สำรอง โดยเอสซีจีจะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด

ทั้งนี้ เอสซีจี ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และทำความสะอาดห้องประชุมหลักบริเวณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนวันประชุม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างในห้องประชุม และนั่งประชุมในโซนที่กำหนดเท่านั้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเพิ่มเติมตามที่ทางราชการกำหนด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะติดตามรายละเอียดข้อปฏิบัติการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณคณพศ ผู้ภักดี หรือ คุณพีริยา ชูติวิศุทธิ์ สำนักงานเลขานุการบริษัท เอสซีจี โทร 02-586-6456 หรือ 02-586-3014 อีเมล corporatesecretary@scg.com

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,776

©2020 www.worldbusiness-th.com