Tuesday, 23 July 2024 | 1:03 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 1:03 pm
spot_img

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปปลูกใน 10 ชุมชนนำร่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในมิติเกษตรชุมชนยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน บางคนมีรายได้ลดลง บางคนถูกเลิกจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแล จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้านสังคม รวมถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้บูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในมิติเกษตรชุมชนยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้อยู่อาศัย ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเกษตรชุมชนยั่งยืน โดยประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพื่อขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปปลูกในโครงการนำร่อง 10 โครงการ มีสมาชิกที่เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 143 คน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 จำนวน 10 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม จำนวน 6 คน โครงการเคหะชุมชนพูนทรัพย์ จำนวน 19 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 จำนวน 26 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรคลอง 10/2 จำนวน 10 คน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารแปลง G จำนวน 15 คน โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 10 คน โครงการเคหะชุมชนเทพารักษ์ 3 จำนวน 13 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี จำนวน 7 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน จำนวน 27 คน ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทาน 1 ชุด มีเมล็ดพันธุ์ผัก 10 ชนิด ได้แก่ ถั่วพู ฟัก บวบเหลี่ยม ฟักทอง ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูพื้นบ้าน ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 มะเขือเจ้าพระยา และแตงกวา

“การเคหะแห่งชาติขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ จากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ชาวชุมชนในโครงการนำร่องของการเคหะแห่งชาติทั้ง 10 โครงการ จำนวน 143 คน ได้มีพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ สามารถนำพันธุ์ไปขยายหรือปลูกเองได้ในอนาคต รวมทั้งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้กับครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดกับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน” นายทวีพงษ์ กล่าวท้าย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,535

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com