Sunday, 18 April 2021 | 11:06 pm
Sunday, 18 April 2021 | 11:06 pm

ยอดจองบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุงเกิน 6,000 คน การเคหะแห่งชาติพร้อมจับสลากผู้มีสิทธิดีเดย์ 4 เม.ย.64

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีจับสลากผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิโครงการนำร่องบ้านเช่าพร้อมอาชีพภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวน2 โครงการ คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนจองสิทธิจำนวน 6,660 ราย และการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้น ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 6,627 ราย กล่าวคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4,285 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียน จองมากที่สุด ได้แก่ แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 2,444 ราย แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 1,117 ราย แบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 396 ราย และแบบ A (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 328 ราย ตามลำดับ สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2,342 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียนจองมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 1,343 ราย แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 637 ราย แบบ A (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 197 ราย และแบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 165 ราย ตามลำดับ

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจจองโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุงกันเป็นจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องใช้วิธีจับสลากผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยการจับสลากในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะจับสลากผู้มีสิทธิในชุดแรกได้เข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 ราย ส่วนโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะจับสลากผู้มีสิทธิจำนวน 288 ราย และมอบสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 14 ราย รวมทั้งจะทำการจับสลากผู้มีสิทธิสำรองทั้งสองโครงการไว้ 50 % (ครึ่งหนึ่งของหน่วยก่อสร้าง) มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบอาคาร ทั้งนี้ หากผู้ได้สิทธิมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนด หรือสละสิทธิ์ในภายหลัง การเคหะแห่งชาติจะเรียกผู้ที่ขึ้นทะเบียนสำรองตามลำดับถัดไปแทน สำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิในการจับสลากครั้งนี้ ท่านยังมีสิทธิเป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาทุกคน

ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อการเคหะแห่งชาติเปิดให้จองสิทธิในโครงการใหม่ก็ถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิเลือกโครงการใหม่ตามที่ต้องการก่อนเปิดจองสิทธิเพิ่ม เพราะเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติจะต้องจัดสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชาปีละ 20,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 5 ปี จนครบ 100,000 หน่วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดถ่ายทอดสดพิธีจับสลากผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) ผ่านทาง Facebook Live “การเคหะแห่งชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เพื่อการอยู่อาศัยและดำเนินกิจการเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านเคหะสุขประชา) ของการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) ได้ทาง www.nha.co.th และ LINE OA : @NHA.THAILAND นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะส่ง SMS แจ้งผลให้กับผู้ได้สิทธิรับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,997

©2020 www.worldbusiness-th.com