Wednesday, 21 February 2024 | 12:11 pm
spot_img
Wednesday, 21 February 2024 | 12:11 pm
spot_img

ม.มหิดล ผลักดันจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี (Creative City of Music) ของ UNESCO หวังต่อยอดวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ที่ 3 จากซ้าย) นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ที่ 2 จากซ้าย) นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 5 จากซ้าย) แถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี” (Creative City of Music) แห่งแรกของไทย เพื่อเสนอองค์การยูเนสโก พร้อมเจาะลึกโครงการพัฒนาในหลากมิติ แผนการสนับสนุนของภาคการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้ทัดเทียมนานาชาติด้านดนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

####CreativeCityofMusic #นครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี #JCCOTH

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 932,402

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com