Friday, 17 September 2021 | 7:56 am
spot_img
Friday, 17 September 2021 | 7:56 am
spot_img
อื่นๆ

  ม.มหิดล ผลักดันจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี (Creative City of Music) ของ UNESCO หวังต่อยอดวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ที่ 3 จากซ้าย) นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ที่ 2 จากซ้าย) นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 5 จากซ้าย) แถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี” (Creative City of Music) แห่งแรกของไทย เพื่อเสนอองค์การยูเนสโก พร้อมเจาะลึกโครงการพัฒนาในหลากมิติ แผนการสนับสนุนของภาคการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้ทัดเทียมนานาชาติด้านดนตรี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

  ####CreativeCityofMusic #นครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี #JCCOTH

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  ข่าวล่าสุด

  จำนวนผู้เข้าชม : 215,712

  ©2020-2021 www.worldbusiness-th.com