Sunday, 18 April 2021 | 10:01 pm
Sunday, 18 April 2021 | 10:01 pm

คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีบ้านอาคาร 3 ชั้น เกิดเพลิงไหม้และถล่มที่เขตทวีวัฒนา

  • เผยระบบประกันภัย พร้อมเยียวยาฮีโร่ดับเพลิง ผู้เสียสละ และผู้เสียชีวิต กว่า 2.5 ล้านบาท  

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 ซอยรัศมี 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นเหตุให้บ้านลักษณะอาคาร 3 ชั้น เกิดพังถล่มได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ในจำนวนนั้นเป็นอาสาสมัครของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือดับเพลิง 4 ราย ได้แก่ 1.นายธนภพ ประไพ อายุ 44 ปี 2.นายสมัญญา นิลธง อายุ 48 ปี 3.นายอรรถพล ท้วมทอง อายุ 26 ปี และ 4.นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด อายุ 38 ปี อีก 1 ราย คือ นายเกียรติ แพ้ตเตอร์สัน อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นเลขานุการเจ้าของบ้าน และผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ได้แก่ 1.นายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ 2.นายรัฐกรณ์ พุขุนทด   3.นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด 4. นายอนุชา นิลแนบแก้ว 5.นายธีพล ทองศิริ 6.นายทฤษฎี สังข์นาง 7.นางสาวจิรภัทร นนทฤทธิ์ และ 8.นางสาวฐิติรักษ์ ทับเทา โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของบ้านหลังดังกล่าว รวมทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย ไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ FA050127-21RBK เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 29 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 7,920,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เฉพาะสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยได้เข้าสำรวจภัยเพื่อตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินแล้ว และพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันที หากหลักฐานครบถ้วน ในส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย พบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ได้ทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

1.นายสมัญญา นิลธง ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไว้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ P31559955-2 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 625,000 บาท และประกันชีวิต แบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25/15 พิเศษ (มีเงินปันผล) ไว้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T208878704 เริ่มสัญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ครบสัญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2585 จำนวนเงินเอาประกันภัย 204,048.60 บาท และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

2. นายอรรถพล ท้วมทอง ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไว้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ P10337228-2 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 375,000 บาท

3. นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด ได้ทำประกันชีวิต คุ้มครองโควิด-19 ไว้กับบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 630013734 เริ่มสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2563 ครบสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตทุกกรณี 10,000 บาท ทั้งนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย คงเหลือจำนวนเงินเอาประกันภัย 9,550 บาท

4. นายเกียรติ แพ้ตเตอร์สัน ได้ทำประกันชีวิต แบบ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ไว้กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T300117075 เริ่มสัญญาวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2576            จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท และสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (เอ.ดี.ดี) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

5. นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด (ผู้บาดเจ็บ) ได้ทำประกันชีวิต แบบ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) ไว้กับบริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T218150849 เริ่มสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 24 ธันวาคม 2631 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท โดยการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท และเงินชดเชยรายได้การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 3,000 บาท ไม่เกิน 365 วัน

สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งได้ทำประกันภัยไว้ทั้ง 4 ราย ได้สั่งการให้ประสานบริษัทประกันภัยดังกล่าว เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเร็ว ในเบื้องต้นจากกรณีเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ครอบครัวของฮีโร่ดับเพลิง ผู้เสียสละชีวิต และเลขานุการเจ้าของบ้าน ผู้เสียชีวิต ได้รับเงินเยียวยาจากระบบประกันภัย รวมทั้งสิ้น 2,513,598.60 บาท จากการประกันภัยอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท และการประกันชีวิต 513,598.60 บาท อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้อีกด้วย

“ผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ จนทำให้ตนเองเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอย่างมาก และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและทีมงานอาสาสมัครทุกท่าน สำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะดูแล  ด้านการประกันภัยอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และกับทุกคน จึงฝากความห่วงใยมายังประชาชน ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะการทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย การประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึงการประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,970

©2020 www.worldbusiness-th.com