Tuesday, 23 July 2024 | 1:18 pm
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 1:18 pm
spot_img

“ทวีพงษ์” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับโล่ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดทำโครงการ “บุคคลแห่งชาติ” เพื่อยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ กล่าวถึงทัศนคติในการทำงานที่ได้ถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่า การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การทำงานให้เสร็จหรือจบไปวันๆ หากแต่จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้งานนั้นเกิดเป็นรูปธรรม สามารถส่งให้คนอื่นสานงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

“ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยที่ได้คัดเลือกผมให้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ผมจะเสียสละมุ่งมั่นทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป”

สำหรับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นต้นแบบของนักบริหารองค์กรยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านบู๊และบุ๋น มีความเข้าใจในงาน มีความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความใส่ใจและมีความเป็นกันเองกับพนักงานทุกระดับ ทั้งยังมีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอีกด้วย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,541

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com