Sunday, 9 May 2021 | 12:14 am
Sunday, 9 May 2021 | 12:14 am

BKI ต่อยอดกรมธรรม์โควิด ออกแผนโควิด คอมพลีท ครอบคลุมการเจ็บป่วยโควิด และการแพ้วัคซีน เบี้ยเริ่มต้น 159 บาท

กรุงเทพประกันภัย ออกประกันโควิด คอมพลีท ที่ให้ความคุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบโรคโควิด-19 รับทันทีสูงสุด 50,000บาท เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000บาท มีประกันภัยโควิดอยู่แล้วก็สามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนาแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว รวมถึงผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) โดยสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อายุตั้งแต่แรกเกิด – 100 ปี แผนประกันภัยมีให้เลือกตามความเหมาะสมถึง 4 แผน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 159 บาทต่อปี นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนกับกรุงเทพประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยอื่นใด สามารถทำประกันภัยโควิด คอมพลีท ดังกล่าวนี้เพิ่มเติมได้

รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

• กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับทันทีสูงสุด 50,000 บาท

– แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สูงสุดถึง 100,000 บาท

– กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

– คุ้มครองค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว และค่าทำความสะอาดสถานที่

  • กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงสูงสุด 100,000 บาท

– กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

  • เพิ่มเติมความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รับเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท เพิ่มเติมและซื้อประกันภัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.bangkokinsurance.com หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,781

©2020 www.worldbusiness-th.com