spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:15 pm
spot_img
spot_img
Thursday, 25 July 2024 | 10:15 pm
spot_img

วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั่วประเทศ

นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 294,478 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อบริจาคสำหรับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 31 แห่ง อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการบริจาคหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “White CSR เติมความรู้…สู่ห้องสมุดทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อาทิ สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน แม่พิมพ์แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนไทยรักการอ่าน สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติไปสู่ความเจริญต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบหนังสือกระจายไปยังห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดภายในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้บริจาคหนังสือ นิตยสาร และวารสาร รวมแล้วเกือบ 2,000 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 7,500,000 บาท

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,415

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com