Thursday, 6 May 2021 | 10:21 pm
Thursday, 6 May 2021 | 10:21 pm

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า พนักงานของธนาคาร จำนวน 7 ราย ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดพาณิชย์บริการ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 4 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป​ โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 9 เมษายน 2564 คาดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและมีไข้สูง ทั้งนี้ พนักงานมิได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
  2. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดกลุ่มงาน New Project สายเทคโนโลยี ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารพระราม 3 ชั้น 9 ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า​ โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 10 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีอาการไอมีเสมหะเล็กน้อย แต่ไม่มีไข้
  3. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 11 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อช่วงเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
  4. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดหน่วยงานธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 10 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ให้บริการลูกค้า โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกิจกรรมสังสรรค์ที่ได้ไปร่วม ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานไม่ได้ออกไปพบปะและให้บริการลูกค้าภายนอกธนาคารตามมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานธนาคาร ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา
  5. พนักงานจำนวน 1 ราย สังกัดสำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ซึ่งไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาขาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารย่านเกษตรนวมินทร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังเช่นกันว่ามีผู้ติดเชื้อไปร่วมใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้าผู้ที่ได้เข้าใช้บริการ ณ สำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 ในระหว่างวันที่ 5, 7 และ 8 เมษายน 2564 ทราบ​ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล
  6. พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดสายลูกค้าบุคคล ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน 2564 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกธนาคาร ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยได้รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงลาพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้า จำนวน 1 ราย ที่รับการบริการโดยตรงจากพนักงานผู้ติดเชื้อ รวมถึงลูกค้าที่รับการบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ณ พื้นที่สาขาถนนสี่พระยา ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทราบ​ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล
  7. พนักงาน จำนวน 1 ราย สังกัดศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรีบุษยา 3 อาคารพระราม 3 ชั้น 3 โดยได้รับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันนี้ (12 เมษายน 2564) คาดสาเหตุจากการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารย่านบางจาก เมื่อช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งทราบภายหลังว่าที่ร้านอาหารดังกล่าวมีเจ้าของร้านและลูกค้าติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะนี้พนักงานได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่มีอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์ของธนาคารโดยไม่ได้พบปะและให้บริการลูกค้าแบบ Face to face แต่อย่างใด

ธนาคารได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. ปิดพื้นที่ชั่วคราว ฝ่ายพาณิชย์บริการ ชั้น 4 หน่วยงานธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่น สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ชั้น 10 และ ฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ชั้น 11 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ส่วนพื้นที่กลุ่มงาน New Project สายเทคโนโลยี ชั้น 9 และ ห้องตรีบุษยา 3 ชั้น 3 ณ อาคารพระราม 3 สำนักธุรกิจถนนพระราม 2 กม.7 อาคารสาขาถนนพระราม 2 กม.7 ชั้น 2 และพื้นที่สาขาถนนสี่พระยา เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
  2. ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ และทำการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) โดยทันทีตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  3. สำหรับลูกค้าผู้ที่ได้เข้าใช้บริการ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ทราบ เพื่อพิจารณากักตัวสังเกตอาการตามระยะเวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล

ธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ครอบครัว และประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเว้นระยะห่าง มีฉากกั้น และขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอ โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ เพื่อช่วยให้สังคมโดยรวมปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่พร้อมเคียงข้างเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวล่าสุด

4Life Sponsors Utah Stingers

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ เมือง ซอลต์เลก รัฐยูทาห์, 4 ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ประกาศการเป็นผู้สนับสนุนทีม Utah Stingers แชมป์วอลเลย์บอลแห่งชาติประจำปี 2563 (NVA) NVA แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท...

CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ติวเข้ม หลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience”

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ “Real Management Experience” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานบริหารจัดการ แบ่งปันมุมมองในโลกแห่งการทำงานจริง และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา หลังคว้า...

ออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 นี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31...

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 1 ล้านบาท จัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ (5 พฤษภาคม 2564) - นายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้ ร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาติวานนท์...

สมาชิกบัตรเคทีซีช้อปสินค้าไอทีผ่าน www.jib.co.th รับสิทธิพิเศษ 3 คุ้ม

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนำ จัดสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทำงานอยู่บ้าน (Work From Home) ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19...

“Q YOU SUCCESS” จัดงานแจกรถยนต์ ตอกย้ำความสำเร็จ ทำจริงได้จริง

กรุงเทพฯ (2 พฤษภาคม 64 ) ณ.ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คิว ยู ซัคเซส จำกัด โดย คุณณิชานันท์ อรปิติ ประธานกรรมการ ได้จัดพิธีมอบรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า...

จำนวนผู้เข้าชม : 139,523

©2020 www.worldbusiness-th.com