Friday, 31 May 2024 | 2:42 am
spot_img
Friday, 31 May 2024 | 2:42 am
spot_img

ไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564”

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), และนายสวัสดิ์  นฤวรวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบหมวกนิรภัยใน “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเดินทางบนท้องถนนอย่างปลอดภัยให้แก่อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นายพีรภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

จากซ้ายไปขวา

1.  นักศึกษา                              นักศึกษา

2.  นายพีรภัทร  ตามประดิษฐ์        ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3. ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ             เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

4. นายสวัสดิ์  นฤวรวงศ์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer . บริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน)

5. นางสิริพร  ใจสะอาด               ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 998,796

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com