Saturday, 8 May 2021 | 10:57 pm
Saturday, 8 May 2021 | 10:57 pm

ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม สะท้อนการเป็นทุกคำตอบที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมรางวัลด้านแบรนด์และ CSR รวม 20 รางวัล จากหลากหลายสถาบันระดับโลก

นายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการส่งมอบชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้อง หรือ Stakeholders ทุกภาคส่วน โดยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล Stakeholder ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากรภายใน คู่ค้าและคนในสังคม ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลด้านการจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรฐานสากล จากการประกวด International Business Awards 2020 หรือ Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Corporate Response on COVID-19) จากการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่มีส่วนสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 อาทิ สนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบประกันชีวิตกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือการสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

รางวัลองค์กรตัวอย่างในสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Exemplary Employer Insurance on COVID-19) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา, รางวัลองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับในสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Medical Innovation) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ “ไทยประกันชีวิต Telemedicine” การอนุมัติสินไหมสำหรับผู้เอาประกันภัย กรณีพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ VDO Call

รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Product) โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตร “SILKSPAN” และ “บุญเติม”  ริเริ่มโครงการมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ฟรี เพื่อคนไทย

นอกเหนือจากรางวัลด้านการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านองค์กร ได้แก่ รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2020 – 2021 จากสถาบัน World Branding Forum ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, รางวัล Best Life Insurance Company 2020, Thailand จากสถาบัน World Finance Magazine ประเทศอังกฤษ ไม่เพียงเท่านั้นไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการประกวด International Business Awards 2020 คือ Grand Stevie Award winners, Best of The 2020 International Business Awards® อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง รวมถึงมีบทบาทสำคัญต่อการร่วมดูแลสังคม

ขณะเดียวกันโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) ด้วยการส่งเสริมศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ยังได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Program of the Year 2020 จากสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา, รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2563  (AREA 2020) จากสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล CSR Initiative of the Year 2020 – Thailand ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Insurance Asia ประเทศสิงคโปร์

 “บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมมอบการดูแลอย่างครบรอบด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้กับลูกค้าและคนในสังคม ตามเป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของชีวิต อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล” นายไชยกล่าว

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,750

©2020 www.worldbusiness-th.com