Wednesday, 24 July 2024 | 3:37 am
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 3:37 am
spot_img

โครงการ ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส. รวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส. ที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือความห่วงใย” โดยการประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000,000 ชิ้น แบ่งเป็นการประดิษฐ์โดยผู้บริหารธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส.และหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 600,000 ชิ้น และผู้สูงอายุหรือผู้พิการในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ธนาคารให้การสนับสนุนจำนวน 400,000 ชิ้น โดยมีระยะเวลาจัดทำ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ธอส. จะนำสายคล้องคอหน้ากากอนามัยที่ร่วมกันประดิษฐ์ในครั้งนี้ไปผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนที่จะส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องวิมานเมฆ ธอส. สำนักงานใหญ่   

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,968

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com