Tuesday, 23 July 2024 | 11:53 am
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 11:53 am
spot_img

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life)

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life) ให้กับบริษัทประกันชีวิตได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ IBS – Life โดยมีว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้า พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ IBS – Life ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,510

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com